V tem obvestilu o zasebnosti je pojasnjeno, kako bodo osebni podatki (v nadaljnjem besedilu: podatki), ki jih posredujete podjetju IVECO S.p.A (v nadaljnjem besedilu: mi, nas, naš ali družba) in jih ta zbere prek te spletne strani, obdelani v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. Zavezujemo se, da bomo varovali in spoštovali vašo zasebnost.

1. KAKO PRIDOBIMO PODATKE

Podatki, ki jih zbiramo, obdelujemo in shranjujemo, so:

Običajno nam te podatke posredujete sami, vendar jih v nekaterih primerih lahko pridobimo od tretje osebe ali iz javnih evidenc. Podatke, ki so pridobljeni od tretjih oseb, varujemo skladno s praksami, ki so opisane v tem obvestilu o zasebnosti.

2. KAKO UPORABLJAMO PODATKE

Zbrane podatke lahko obdelujemo za naslednje namene:

Podatki se zbirajo in obdelujejo na podlagi pogodbe in našega izrecnega in legitimnega interesa za njihovo obdelavo, skladno s točkami (i) in (ii), ter ob upoštevanju vašega soglasja za obdelavo podatkov za namene trženja, kot je to določeno v točkah (iii) in (iv). Če ste dali soglasje, imate pravico, da ga kadar koli prekličete.

Podatki se lahko obdelujejo elektronsko z uporabo informacijskih sistemov ali ročno v tiskani obliki. Podatki se obdelujejo in shranjujejo skozi celotno obdobje njihove veljavnosti, pri čemer se varnost in zaupnost zagotavljata skladno z načeli pravičnosti, zakonitosti in preglednosti ter ob upoštevanju določb veljavne zakonodaje in predpisov.

3. POSLEDICE NEPOSREDOVANJA PODATKOV

Posredovanje podatkov ni nikoli obvezno. Če se odločite, da ne boste posredovali podatkov, ki so potrebni za nudenje storitve ali izdelka in so označeni kot obvezni, vam morda ne bomo mogli zagotoviti želene storitve ali izdelka oziroma optimalnega delovanja želene storitve ali izdelka. Če ne posredujete podatkov, ki so označeni kot neobvezni, boste lahko kadar koli dostopali do storitev ali prejeli izdelek.

4. KAKO POSREDUJEMO PODATKE

Naša družba je del korporacije CNH Industrial Group, je vodilna v svetu na področju mehanizacije. Podatke lahko sporočimo in posredujemo hčerinskim in odvisnim družbam korporacije CNH Industrial, zanesljivim zunanjim osebam, ponudnikom storitev, pooblaščenim trgovcem in distributerjem ter poslovnim partnerjem, ki imajo sedež v Evropski uniji ali zunaj nje in jih pogodbene obveznosti zavezujejo, da podatke uporabljajo le v zgoraj navedene namene.

Podatke lahko sporočimo tretjim osebam, da izpolnimo zakonske obveznosti, zagotavljamo in ohranjamo varnost naše družbe in korporacije CNH Industrial Group, varujemo pravice ali lastnino naše družbe in korporacije CNH Industrial Group, izpolnimo zahteve organov oblasti ali uveljavljamo svoje pravice na sodišču.

5. KAKO PRENAŠAMO PODATKE

Za namene obdelave, kot je opredeljena zgoraj, so podatki lahko preneseni v države, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP), kar vključuje shranjevanje podatkov v digitalnih ali fizičnih podatkovnih zbirkah, s katerimi v našem imenu upravljajo drugi subjekti. Upravljanje s podatkovnimi zbirkami in obdelava podatkov se izvajata le za opredeljene namene obdelave in ob upoštevanju veljavne zakonodaje in predpisov s področja varstva podatkov.

Če so podatki preneseni zunaj območja EGP, bo družba za zagotavljanje primerne stopnje varstva podatkov uporabila vse ustrezne pogodbene ukrepe, vključno s sporazumi, ki temeljijo na standardnih določilih Evropske komisije o varstvu podatkov, ki urejajo prenos osebnih podatkov zunaj območja EGP.

6. HRANJENJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Podatke hranimo v naših sistemih in arhivih tako dolgo, kot je to potrebno za namene, ki so opisani v tem obvestilu o zasebnosti, pri čemer se upoštevajo zakonske in pogodbene obveznosti, kadar je to primerno.

Podatki, ki niso več potrebni za namene, zaradi katerih se obdelujejo, se izbrišejo ali hranijo v obliki, ki ne omogoča identifikacije z njimi povezanih oseb, razen če zakonske določbe ne zahtevajo ali dovoljujejo hranjenja takšnih podatkov. Podatke lahko hranimo dlje časa, če je to potrebno za zaščito naših interesov, ki so povezani z morebitno obveznostjo, da zagotavljamo storitve ali izdelke ali obdelujemo podatke.

Podatki, ki se obdelujejo za namene trženja, se hranijo do preklica vašega soglasja, pri čemer se v vsakem primeru upoštevajo zgoraj navedena načela in smernice, ki so jih za to področje sprejeli pristojni organi za varstvo podatkov.

7. UPRAVLJAVEC PODATKOV

Upravljavec podatkov je družba IVECO S.p.A., s sedežem na naslovu Via Puglia 35, Torino, Italija, ki podatke zbere, obdeluje in hrani v skladu s tem obvestilom o zasebnosti.

8. VAŠE PRAVICE, POVEZANE Z OSEBNIMI PODATKI

Uporabniki spletne strani lahko svoje pravice uveljavljate skladno z določbami veljavnih zakonov in prepisov. Med njimi so:

Uporabniki lahko svoje pravice uveljavljate tako, da z nami stopite v stik na naslednje načine:

Če nam pošljete zahtevek, vas bomo morda zaprosili za dodatne osebne podatke, da vas po potrebi identificiramo in z vami stopimo v stik. Te podatke bomo nato obdelali skupaj z drugimi podatki, ki jih že hranimo, da bomo v skladu z veljavno zakonodajo izpolnili vašo zahtevo. Za izpolnitev vaše zahteve bomo določene podatke lahko po potrebi posredovali drugim družbam znotraj ali izven korporacije CNH Industrial Group, ki obdelujejo vaše podatke. Vaše podatke bomo obdelovali toliko časa, kot je potrebno za presojo in obravnavo vašega zahtevka; podatki bodo nato hranjeni tako dolgo, kot je primerno, da lahko dokažemo, da je bil vaš zahtevek obravnavan pravilno in pravočasno.

9. POSODOBITVE OBVESTILA O ZASEBNOSTI

To obvestilo o zasebnosti je bilo posodobljeno maja 2018. Pridržujemo si pravico do občasnih sprememb in posodobitev obvestila o zasebnosti, saj s tem zagotavljamo, da je njegova vsebina skladna z novimi zakonodajnimi zahtevami ali spremembami, ki zadevajo naš način obdelave podatkov. Vse posodobitve bomo objavljali na tej strani. Veljati pričnejo ob objavi. Svetujemo vam, da redno spremljate to obvestilo o zasebnosti, da boste seznanjeni z načini varovanja vaših podatkov.

Naročite se na novice

Prejemajte obvestila o novostih o ponudbi OK Trucks po e-pošti

Thank you for registering in OK Trucks website.
You will soon receive our newsletter with special offers and other information
Pojavila se je napaka. Poskusite znova pozneje ali se obrnite na našo podporo.

Prosimo, odgovorite na vse naslednje izjave

I have read the Privacy Notice and give my consent for the purposes and processes as detailed below:

Marketing: processing of my Data by IVECO S.p.A.Company, in hardcopy, by automated or electronic means including via mail or e-mail, phone (e.g. automated phone calls, SMS, MMS, fax) and any other mean (e.g. web sites, mobile apps), with the purpose of sending commercial communication as well as advertising on products and services.

Marketing Third Parties: communication of my Data to the IVECO S.p.A.Company sA’s subsidiaries and affiliates of the CNH Industrial Group as well as the authorized dealers and distribution and processing by them with the purpose of sending commercial communications as well as advertising on their products and services or perform market research.